логін: пароль: згадати логін/пароль
НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
PR
УЧАСНИКИ
ПАРТНЕРИ
ДОДОМУ
Підтримано фондом "Євразія"
Підтримано фондом Ч.С.Мотта
УЧАСНИК ЛІГИ

Bолинський ресурсний центр * Фундація ім. князів-благодійників Острозьких
(Рівне)

Волинський ресурсний центр

Волинський ресурсний центр (ВРЦ) є незалежною неполітичною неприбутковою організацією, основна мета діяльності якої полягає у наданні інформаційних, консультаційних, тренінгових та технічних послуг усім громадським організаціям регіону.
Регіональний фонд громадських ініціатив - ВРЦ був заснований в січні 1998 року лідерами громадських організацій м. Рівне і м. Луцька на базі Фундації імені князів-благодійників Острозьких за підтримки Міжнародного Фонду «Євразія», з метою сприяння розвитку НДО в Рівненській та Волинській областях.
Дата реєстрації - 24 вересня 1998 року.
ВРЦ - це регіональна недержавна, неприбуткова, неполітична організація. На даний час Волинський ресурсний центр володіє інформацією про діяльність ряду громадських організацій Рівненської та Волинської областей, активно співпрацює з ними, а також з іноземними організаціями, міжнародними фондами: «Євразія», Чарльза Стюрта Мотта, USAID, “Відродження”, Альянсом партнерства Каунтерпарт та іншими.
На базі ВРЦ та Фундації ім.князів-благодійників Острозьких діють представництва в м.Дубне, Острог, Володимирець Рівненської області, а також Луцьку, Нововолинську, Хмельницькому та Житомирі.
Створена сітка представництв ВРЦ дозволяє оперативно поширювати інформацію для НДО всієї Волині, ефективному обміну інформацією, глибшому вивченню регіональних проблем і ефективному їх вирішенню, реалізації спільних проектів.
Місія ВРЦ: сприяння активності, свідомості та відповідальності громадян шляхом розвитку громадських організацій.
Головна мета діяльності: підтримка громадських ініціатив та громадських організацій регіону, що належить до етнічного ареалу Волині (Рівненська, Волинська, Житомирська, Хмельницька області та частина Тернопільщини).
Основні напрямки роботи ВРЦ: муніципальний (співпраця з владою), міжсекторна взаємодія НДО, влади, бізнесу в соціальних проектах та впровадженні ефективних моделей регіонального розвитку; тренінговий напрямок, робота з волонтерами, робота з міжнародними партнерами та донорськими організаціями, фандрейзинговий , видавничий та PR-напрямки. Сфера, на яку поширюється вплив Волинського ресурсного центру, достатньо широка. Окрім НДО усіх рівнів та напрямків, це і державні установи (навчальні заклади, культурні установи, медичні заклади, державні службовці), приватні підприємці та просто громадяни, що підтримують розвиток громадянського демократичного суспільства в Україні.

Сфера послуг для НДО
Щодо найпростіших консультативних та інформаційних послуг, то протягом 2000 року Волинський ресурсний центр надав 568 консультацій для НДО Рівненської і Волинської областей з питань:
* інформація про програми донорських організацій - 177 (31%)
* стратегічне планування діяльності НДО - 162 (29 %);
* написання проектів в міжнародні донорські організації - 138 (24%);
* бухгалтерський облік та звітність - 64 (11%);
- створення та реєстрація НДО -27 (5%).
Волинський ресурсний центр постійно займається організацією презентаційних зустрічей представників фондів та НДО, поширенням інформації, отриманої від міжнародних фондів, аналізом Інтернет-ресурсів, надає консультації щодо доцільності звернення до тієї чи іншої структури. Додаткова послуга, яка полегшує громадським організаціям спілкування з іноземними партнерами - це переклади (проектів, листування, інформації загального характеру про діяльність того чи іншого фонду).
Протягом 2000 року Волинським ресурсним центром були організовані презентації Міжнародного Фонду “Відродження”, Фонду Євразія, Програми Партнерства Альянсу Каунтерпарт, Корпусу Миру, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. У кожному числі “Вісника” ВРЦ інформується про зовнішні ресурси та фінансування для НДО.
Результати роботи Волинського ресурсного центру в 2000 році дають підстави стверджувати, що бачення діяльності ресурсного центру в наданні простих послуг громадським організаціям є дещо звуженим. Громадський сектор регіону Волинь, як і у всій Україні стрімко розвивається і громадські організації потребують все більшої кількості послуг, спектр яких змінюється від найпростіших (технічна допомога, тренінги) до більш вагомих (фасилітація, лобіювання).
В результаті діяльності Волинського ресурсного центру, робота як персоналу, так і волонтерів стала чітко визначеною в напрямках роботи, що дозволяє створити передумови для збільшення кількості та покращення якості соціальних послуг в регіоні.
Муніципальний напрямок (співпраця з владою)
Одним з найважливіших напрямків діяльності Волинського ресурсного центру є муніципальний напрямок. Від моменту створення (1998 рік) ВРЦ проводить цілеспрямовану діяльність на покращення комунікації між НДО та владою, а також лобіює механізми, які передбачають таку співпрацю. Протягом 2000 року Волинським ресурсним центром було організовано та проведено 9 круглих столів у містах Рівненської та Волинської областей (Рівне, Дубно, Володимирець, Острог, Луцьк, Нововолинськ, Ковель).
Результати ініційованих зустрічей: привернено увагу місцевої влади до громадських організацій, які діють в районах;· досягнуто конкретних домовленостей про подальшу співпрацю (наприклад, проведення семінару-тренінгу “Написання проектів в міжнародні донорські структури” для громадських організацій міста Луцька та Ковеля за умов 50% дофінансування місцевою владою);· досягнуто ряд поступок для громадських організацій.;·підвищено активність районних громадських організацій, оскільки їх представники переконалися в реальній можливості співпраці з місцевою владою.
Чудовою ілюстрацією міжсекторної взаємодії став ініційований та організований Волинським ресурсним центром спільно з Інститутом європейської інтеграції І Волинський форум регіонального розвитку, який відбувся весною 2001 року в Луцьку, в якому взяли участь регіональні НДО, представники влади та бізнесу, донорські структури. На форум було представлено понад 300 ефективних проектів та бізнес-планів, всебічно обговорювались запропоновані моделі регіонального розвитку. Йшлося немало і про необхідність впровадження механізму соціального замовлення як одного з найвагоміших методів співпраці трьох секторів.
Соціальне замовлення
Впровадження соціального замовлення є логічним продовженням роботи по підготовці та проведенню круглих столів “Міжсекторна співпраця”, тому що передбачає лобіювання механізмів співпраці громадських організацій та органів місцевого самоврядування. У 2000 році лобістська діяльність принесла дуже вагомі результати. Внаслідок серії переговорів з представниками органів місцевого самоврядування та державної влади обласного рівня, керівниками найдієвіших громадських організацій, проведення ряду круглих столів та семінарів, досягнуто затвердження механізму соціального замовлення (у Рівному - на рівні міста, у Луцьку - на рівні області). Бюджет 2001 року міста Рівного включатиме окремим рядком фінансування у розмірі 15 тис. грн на соціальні проекти громадських організацій. Волинська обласна рада затвердила 19,5 тис. грн на фінансування проектів молодіжних громадських організацій. Протягом 2000 року Волинським ресурсним центром було організовано та проведено 9 круглих столів у містах Рівненської та Волинської областей (Рівне, Дубно, Володимирець, Острог, Луцьк, Нововолинськ, Ковель). Для того, щоб досягнути позитивних результатів - в обласних центрах Рівне та Луцьк подібні круглі столи проводились двічі. Результати ініційованих зустрічей в багатьох випадках перевершили очікуваний результат. Зокрема, в ході проведення круглих столів було:
· привернено увагу місцевої влади до громадських організацій, які діють в районах;
· досягнуто конкретних домовленостей про подальшу співпрацю (наприклад, проведення семінару-тренінгу “Написання проектів в міжнародні донорські структури” для громадських організацій міста Луцька та Ковеля за умов 50% дофінансування місцевою владою);
· досягнуто ряд поступок для громадських організацій (наприклад, виділення муніципальною владою міста Ковеля приміщення дитячого садка на пільгових умовах під координаційний центр громадських організацій; надання цільового фінансування для проведення заходів Дитячим козацьким товариством Володимиреччини);
· підвищено активність районних громадських організацій, оскільки їх представники переконалися в реальній можливості співпраці з місцевою владою.
Значну допомогу у підготовці, інформаційному забезпеченні та підтримці проведених у цьому напрямку заходів, надала Асоціація “Ковчег” (м. Одеса). Волинський ресурсний центр виступив у впровадженні соціального замовлення в місті Києві, співпрацюючи з ресурсним центром “Гурт”.
У 2000 році Програма Партнерства Альянсу Каунтерпарт підтримала ідею створення Молодіжної громадської міської ради у місті Рівному. На основі незалежного та об’єктивного відбору до складу Молодіжної міської ради увійшло 50 осіб молодих перспективних людей (модель діючої міської ради). Внаслідок навчання на семінарах-тренінгах “Навчання законотворенню”, “Парламентські процедури”, “Поінформування громадськості та створення позитивного іміджу”, “Демократичне лідерство”, а також ознайомлення з системою роботи Рівненської міської ради, налагодження співпраці з окремими депутатами набули відповідних професійних навичок та створили гідну альтернативу діючому органу міського самоврядування. В Молодіжній раді діяло 6 постійних комісій. За рік роботи було подано ряд конкретних пропозицій, змін та доповнень до діючих законопроектів, з метою надання нескладних юридичних консультацій була утворена Громадська приймальня, в якій студенти-юристи консультуючи громадян, могли набувати практичний досвід роботи. Після призупинення донорської фінансової підтримки Програмою Партнерства Альянсу Каунтерпарт в березні 2001 року проект не завершився. Юнаки та дівчата, які працюють в Молодіжній громадській міській раді, утворили громадську організацію “Молодіжна рада” та продовжують розробляти та втілювати програми вирішення найгостріших проблем міста. Продовжує діяти Громадська приймальня. Молодіжна громадська міська рада стала успішно діючою моделлю міжсекторної співпраці, що може бути запроваджена і в інших регіонах України як громадська спостережна рада, яка забезпечує прозорість дій міського самоврядування.
Тренерський напрямок
Цей напрямок діє спільно з Фундацією ім.князів-благодійників Острозьких (єдиний персонал і єдина тренерська група). Тренери Волинського ресурсного центру входять до тренерської групи Ліги ресурсних центрів України і проводять семінари-тренінги для НДО, державних закладів та бізнесових структур як Рівненської та Волинської областей, так і інших регіонів України. У 2000 році загальна кількість семінарів-тренінгів проведених ВРЦ становила 51. Тематика тренінгів:
“Навички ефективного консультування”, “Локальний фандрейзинг”, “Організація масових акцій”, “Учнівське самоврядування в організаціях та школах”, “Демократичне лідерство НДО”, “Написання проектів до міжнародних донорських організацій”, ”Менеджмент НДО”, “Навчання основам законотворення” , “Робота з волонтерами” ,“Формування позитивного іміджу”, “Поінформування громадськості”, “Локальний фандрейзинг”, “Стратегічне планування”. В останній період розроблені та проходять апробацію нові тренінгові курси: “НДО і вибори”, “Стратегія залучення фінансування з місцевих джерел”, “Юридичні та бухгалтерські аспекти залучення фінансування з місцевих джерел”, „PR у фандрейзингу”.
Фандрейзинговий напрямок чітко окреслився в 2000 році як експериментальний. Волинський ресурсний центр і раніше брав участь в акціях Фундації князів-благодійників Острозьких, але така робота ще не мала дослідницького характеру. На сьогодні експерти Волинського ресурсного центру беруть постійну участь у благодійних акціях, розробляючи та перевіряючи на дієвість та ефективність різноманітні техніки залучення фінансування з місцевих джерел та використовуючи зв’язки з місцевою владою, напрацьовані в ході круглих столів “Міжсекторна співпраця” та інших спільних проектів.
Протягом жовтня 1999 - січня 2001 рр. було проведено 4 фандрейзингові акції, внаслідок яких було надано допомогу малозабезпеченим та апробовано різні фандрейзингові техніки, запропоновані експертами Волинського ресурсного центру. На сьогодні Фундацією ім.князів-благодійників Острозьких з допомогою Волинського ресурсного центру здійснюється національний проект “Школа розвитку локальних ресурсів для НДО”, в якому беруть участь 20 відібраних на конкурсній основі організацій, які внаслідок навчання та стажування мають стати модельними в плані залучення локальних ресурсів і на своїй базі навчати інших. До завершення проекту готується до видання книга теоретичного курсу з локального фандрейзингу для НДО, доповнена успішними історіями залучення фінансування з локальних ресурсів з реального досвіду громадських організацій з різних регіонів України.
У 1999 році кількість волонтерів становила 112 осіб. На сьогоднішній день Волинський ресурсний центр та Фундація ім.князів-благодійників Острозьких нараховують 33 активних волонтери. В порівнянні з попередніми роками кількість волонтерів зменшилась (в переважаючій більшості волонтерами є студенти). Докорінно змінилась і специфіка роботи з волонтерами. Згідно побажань та нахилів вони розподілені за напрямками і кожен з працівників ВРЦ здійснює керівництво діяльністю волонтерів в своєму напрямку.
Вивчення та розробка інноваційних моделей регіонального розвитку
Нині в Україні вже стали популярними Ярмарки соціальних послуг і проектів. Коли вдатися до передісторії цих популярних нині заходів, то найперший з них відбувся в травні 1999 року в м. Рівне за ініціативи Волинського ресурсного центру та Фундації ім.князів-благодійників Острозьких за участю понад 60 НДО з Рівненської та Волинської областей, представників місцевої влади, бізнесу, міжнародних донорських організацій. В грудні 1999 року експерти Волинського ресурсного центру були запрошені до участі в проекті “Розвиток громадянського суспільства”, що упродовж 2000 року реалізовувався Програмою розвитку ООН спільно з Департаментом міжнародного розвитку та європейської інтеграції Міністерства економіки України. Участь експертів Волинського ресурсного центру під керівництвом Руслана Краплича на пленарних та секційних засіданнях серії конференцій “Сталий розвиток третього сектору” (15-17 грудня 1999 року, м. Київ), “Регіональний розвиток та муніципальне самоуправління в контексті співробітництва державного сектору, приватного бізнесу та громадських організацій” (29-31 травня 2000 року, м. Одеса), “Розвиток через співпрацю та інтеграцію” (11-12 серпня 2000 року, м. Львів) дала можливість вивчити досвід впровадження ефективно діючих моделей взаємодії між трьома секторами. Результатом проведеної аналітичної роботи стало вироблення Волинським ресурсним центром концепції моделей регіонального розвитку та стратегії їх впровадження в Україні. Вищезгадані напрацювання були доповнені на основі вивчення досвіду сусідніх країн (Словаччини, Угорщини, Польщі), де у 2000 році побували експерти Волинського ресурсного центру.
Волинський ресурсний центр взяв участь в обговоренні Стратегій допомоги України. До затвердженої Всесвітнім банком Стратегії допомоги Україні увійшли пропозиції Волинського ресурсного центру, в основу яких було покладено концепцію моделей регіонального розвитку. 15 травня 2001 року з ініціативи Волинського ресурсного центру в Луцьку відбувся перший в Україні Форум регіонального розвитку, який ухвалив план спільних дій місцевої влади, НДО та бізнесу щодо ефективного розв’язання проблем регіону.
Видавничий напрямок ВРЦ
За роки своєї діяльності Волинський ресурсний центр спільно з Фундацією ім. князів-благодійників Острозьких мають власну бібліотечку видань.
Періодичні видання. З 1997 р. щоквартально (українською та англійською мовами) виходить “Вісник” Волинського ресурсного центру та Фундації ім.князів-благодійників Острозьких, який розповсюджується серед представників НДО регіону та України, Ліги ресурсних центрів, представництв, окремих фондів, громадськості, в останні роки надходить до мереж НДО, державної бібліотечної системи регіону, до влади та підприємців.
“Вісник” засновувався як суто інформаційне видання для НДО регіону. Останній номер “Вісника” (вересень, 2001р.) якісно відрізняється від попередніх. Нині це інформаційно-аналітичний журнал, публікації в якому розраховані не тільки на третій сектор, але й на більш широке коло громадськості, владу та бізнес. Для розширення інформаційної мережі та ефективного розповсюдження “Вісника” серед читачів на базі представництв ВРЦ створено корпункти. Орган колегіальний. До редакційної ради входять представники Ліги ресурсних центрів та донорських організацій. Видання інформує про життя НДО, що в полі зору Ліги ресурсних центрів, висвітлює успішні проекти та моделі розвитку, дає об’єктивний аналіз тих демократичних та економічних перетворень, які здійснюються в ракурсі дій та полі зору НДО різних регіонів.
За попередні роки видано окремими книгами: “Каталог Ярмарку соціальних послуг і проектів”, “Літня школа Молодого лідера - 99”, “Допоміжні матеріали презентаційної зустрічі суб’єктів господарювання Рівненської області з представниками вітчизняних та міжнародних інвестиційно-кредитних установ”, Довідник ”Діючі громадські організації Рівненської та Волинської областей”, “Елементи розвитку критичного мислення та демократичного лідерства у школі (методичні матеріали Школи демократії - 2000)”.
Нові книги “Дебати” та “Учнівське самоврядування”. Готуються до друку книги з основ фандрейзингу та про впровадження в регіонах України успішних моделей регіонального розвитку. Випуск інформлистків для громадської приймальні, інформаційних буклетів тощо.
Проекти за два останні роки:
* 1999-2000 рр. – проведена серія з більше ніж 30 семінарів-тренінгів, спрямованих на поширення ефективно діючої моделі учнівського самоврядування серед шкіл Рівненщини. За результатами вдалося створити постійно діючий курс навчання педагогів Рівненщини методикам учнівського самоврядування, який діє на базі Рівненського інституту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Проект здійснений спільно з Фундацією Острозьких.
* 1999 р. – проведення Літньої Школи Молодого Лідера для представників 25 громадських організацій Західної України. Проект здійснений спільно з Фундацією Острозьких за підтримки за підтримки USIS.
* 1999-2001 рр. – розвиток міжсекторної співпраці громадських організацій, державних та бізнес-структур у Рівненській та Волинській областях. За проміжними результатами проекту досягнуто підтримки діяльності НДО у Рівному та Луцьку з боку державних структур, здійснені домовленості про реалізацію спільних (тристоронніх) проектів.
* 2000 р. – проведення Школи демократії для 204 дітей з радіаційно забруднених районів Рівненської області. Проект здійснений спільно з Фундацією Острозьких.
* 2000-2001рр. - створення Молодіжної громадської ради за підтримки Програми партнерства Альянс Каунтерпарт.
* 2000-2001 рр. - Громадська приймальня в Рівному – за підтримки Трансатлантичної програми грантів ЄС-США
* 2001 р. – національний проект “Трансформування системи управління галузі культури на муніципальному рівні”, підтриманий Інститутом Відкритого суспільства (Будапешт) та Міжнародним Фондом “Відродження”.
* 2001 р.- навчання персоналу “Лобіювання інтересів НДО” в Каліфорнійському державному університеті Чіко (USAID).
* 2001 р. – участь у національному проекті, реалізованого Фундацією ім.князів-благодійників Острозьких “Школа розвитку локальних ресурсів для НДО”.
* 2001-2002 рр. – два національних проекти: “НДО і вибори”(програма тренінгів) та Програма з лобіювання інтересів НДО у передвиборчий період, підтримані Програмою Партнерства Альянсу Каунтерпарт.
ВРЦ має 6 оплачуваних працівників.
Джерела фінансування та надання матеріальної допомоги:
* Іноземні фонди: “Євразія” та фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд “Відродження”, корпус Миру, Трансатлантичної програми грантів ЄС-США, USAID, Програма Партнерства Альянсу Каунтерпарт, Інститут Відкритого суспільства;
* Органи місцевого самоврядування (Рівне, Луцьк, Ковель);
* спонсорські та благодійні внески від приватних підприємств;
* оплата за консультації, тренінги;
* безкоштовна робота волонтерів;
Загальний бюджет ВРЦ в період 1999-2001 рр.: 758.701. 44 грн. (окрім безкоштовно наданих для ВРЦ товарів та послуг).

Фундація ім. князів-благодійників Острозьких

· Фундація імені князів-благодійників Острозьких була утворена в жовтні 1995 року з ініціативи громадських організацій Рівненщини для надання допомоги іншим громадським структурам та благодійної діяльності.
На той час в умовах постсоціалістичного суспільства новостворені громадські організації потребували оперативної інформації про можливості отримання фінансування, навчання та стажування. Саме для вирішення цієї проблеми на базі Фундації Острозьких за сприяння фонду "Відродження" був створений інформаційний центр. Організація стала надавати інформаційну, консультативну та методичну допомогу багатьом громадським структурам, які цього потребували, розробила серію навчань-тренінгів з написання проектів, демократичного лідерства, стратегічного планування.
Практика сприяння розвитку третього сектора Рівненщини призвела до необхідності пошуку шляхів залучення до роботи в громадських організаціях добровольців (волонтерів). Так у 1997 році в діяльності Фундації почав розвиватися напрямок роботи з добровольцями, що пізніше переріс у Школу волонтерів.
Об'єм допомоги громадським організаціям регіону збільшується і ця діяльність стає передумовою до створення у 1998 році на базі Фундації імені князів-благодійників Острозьких Волинського ресурсного центру. З того часу Фундація та ресурсний центр є постійними партнерами, що допомагають один одному у проведенні заходів та реалізації програмних напрямків.
Своєрідною демонстрацією соціальних послуг та проектів, що здійснюють обидві організації став організований ними 24 квітня 1999 року Ярмарок соціальних послуг та проектів, у якому взяли участь понад 60 недержавних неприбуткових організацій. Ярмарок представляв собою виставку стендів, плакатів, літератури, ряд презентацій новітніх ідей та проектів НДО, круглий стіл з питань розвитку співпраці трьох секторів, інформування про донорські програми. За результатами Ярмарку було випущено окремим виданням Каталог його учасників, а також документальний фільм, що транслювався центральним каналом України УТ-1 та місцевими телекомпаніями.
Важливим напрямком діяльності Фундації Острозьких є підтримка малозабезпечених та соціально незахищених верств населення, залучення громадськості та комерційних структур до справи благодійності. Упродовж 5-ти років діяльності Фундації Острозьких надано допомогу близько 1500 малозабезпеченим громадянам, здійснено понад 80 навчань для НДО та учнівських комітетів, видано 5 книг і 6 брошур для НДО, проведено літню школу молодого лідера та 11 наметових таборів для малозабезпечених дітей, участь у яких взяло 300 дітей.
Так, зокрема під час Різдвяних свят 2000 р. було успішно проведено волонтерську акцію “Різдво - 2000”, в рамках якої надано допомогу 167 одиноким людям похилого віку. При цьому організація подбала про залучення фінансування з місцевих джерел. У травні-липні 2000 р. Фундація Острозьких отримала грант Фонду імені Ч. Ст. Мотта на проведення літніх наметових таборів для дітей і підлітків групи ризику, в яку ввійшли діти з багатодітних сімей, сироти та напівсироти. У липні - грудні 2000 р. за сприяння Міжнародного Фонду “Відродження” було проведено Школу демократії для дітей з Чорнобильської зони, які відпочивали в санаторії "Червона калина" (серія семінарів-тренінгів з методик критичного мислення та учнівського самоврядування). У січні 2001р. було проведено благодійну акцію “Різдво для всіх” (надано допомогу 114-ти дітям-сиротам, напівсиротам, з багатодітних сімей). У період з липня 2000 р. по травень 2001 р. за сприяння МФ “Відродження” було проведено навчання з учнівського самоврядування для 200 шкіл Рівненщини.
Фундація ім.князів-благодійників Острозьких має досвід у виконанні соціального замовлення від державних установ, а зокрема - медичних закладів. Рівненський обласний шкірно-венерологічний, наркологічний диспансери, Центр планування сім'ї, міський пологовий будинок №1 звернулися з проханням провести спільні заходи ефективного поінформування молоді про загрозу поширення в місті Рівне СНІДу, наркоманії та венеричних захворювань. Результатом стала акція "Громадськість проти СНІДу, наркоманії та венеричних захворювань", яка представляла собою серію телерадіопередач і публікацій у ЗМІ, а також дві масові дискотеки. Кошти на проведення акції було залучено з місцевих джерел.
За роки плідної діяльності організацією набуто значний досвід співпраці з комерційними, владними структурами, залучення волонтерів до роботи у широкомасштабних акціях тощо. Зокрема, щодо залучення фінансування з місцевих джерел Фундацією Острозьких розроблено курс навчань "Локальний фандрейзинг". Цей курс, що проходить у вигляді семінару-тренінгу з інтерактивною формою навчання, спочатку був апробований серед рівненських НДО, а згодом запропонований для ресурсних центрів всієї України. Сьогодні організація в рамках реалізації спеціального проекту за сприяння фонду Ч.Ст. Мотта навчає цій унікальній методиці представників бл. 120 НДО України.
Фундація ім.князів-благодійників Острозьких активно співпрацює з представниками влади та підприємницькими структурами по впровадженню моделей регіонального розвитку, які були затверджені до впровадження в регіоні на І Волинському форумі регіонального розвитку, який відбувся в травні цього року у Луцьку (організований Волинським ресурсним центром, Фундацією Острозьких та Інститутом Європейської інтеграції при підтримці Фондів “Євразія” та ім.Ч.Ст.Мотта). У квітні цього року на базі Фундації ім.князів-благодійників Острозьких утворився Інноваційно-аналітичний центр підтримки бізнесу “Євро-Волинь”, який вже як самостійна структура безпосередньо займається впровадженням інноваційних моделей. На базі Фундації Острозьких працює Інформаційний центр з працевлаштування, який, налагодивши стосунки з бізнесовими структурами, розробив благодійну програму допомоги безробітним.
Фундація ім. князів-благодійників Острозьких має авторитет як серед громадських організацій регіону, так і серед громадськості, влади, комерційних структур, ЗМІ, міжнародних фондів.
На даний час діяльність Фундації як благодійного фонду реорганізується: створено раду директорів з представників, влади, бізнесових кіл та банківсько-кредитних установ. На її базі передбачається створення комунального фонду територіальної громади Рівного для надання малих грантів регіональним НДО. Цьому сприяє зростаючий імідж організації.
Серед найближчих планів Фундації - зміцнення взаємин з місцевою владою різних рівнів для забезпечення більш ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на вирішення соціальних проблем силами громадських організацій, посилення роботи з громадами під час проведення широкомасштабних благодійних акцій.
З 1998 року Волинський ресурсний центр разом із Фундацією ім.князів-благодійників Острозьких видають інформаційний бюлетень "Вісник", який виходить щоквартально - 4 рази на рік і розповсюджується серед мережі ресурсних центрів України (16 РЦ з регіональними мережами НДО), ряду міжнародних фондів, серед всеукраїнських НДО мережі "Нова хвиля"(17 організацій) та "Вітрила майбутнього"(16 організацій), НДО-представництв ВРЦ, які розповсюджують "Вісник" серед НДО в Рівненській, Волинській, Хмельницькій областях та НДО - учасників семінарів-тренінгів, які проводяться тренерами ВРЦ (за 2000 рік проведено тренінгів - 51 для 1129 представників НДО з усіх регіонів України; всі вони одержали "Вісник"), а також серед тих НДО, яким ВРЦ надає інформаційно-консультаційні та інші послуги. "Вісник" надсилається міській та обласній владі, надходить в бібліотеки м.Рівного та інших міст Північно-західного регіону України (Волинь). “Вісник” засновувався як суто інформаційне видання для НДО регіону. Останній номер “Вісника” (вересень, 2001р.) якісно відрізняється від попередніх. Нині це інформаційно-аналітичний журнал, публікації в якому розраховані не тільки на третій сектор, але й на більш широке коло громадськості, владу та бізнес. Для розширення інформаційної мережі та ефективного розповсюдження “Вісника” серед читачів на базі представництв ВРЦ створено корпункти. Орган колегіальний. До редакційної ради входять представники Ліги ресурсних центрів та донорських організацій. Видання інформує про життя НДО, що в полі зору Ліги ресурсних центрів, висвітлює успішні проекти та моделі розвитку, дає об’єктивний аналіз тих демократичних та економічних перетворень, які здійснюються в ракурсі дій та полі зору НДО різних регіонів.
У Волинського ресурсного центру та Фундації ім.князів-благодійників Острозьких є досвід підготовки окремих тематичних видань для НДО. На сьогодні вже є бібліотечка книг: «Довідник діючих НДО», «Школа молодого лідера», «Учнівське самоврядування», методичний посібник з проведення гри «Дебати», матеріали для тренінгів. Напрацьований матеріал для видання тематичних брошур з врахуванням досвіду ВРЦ, Фундації ім. князів-благодійників Острозьких та інших організацій з локального фандрейзингу, стратегічного планування, роботи з волонтерами, організації PR та формування позитивного іміджу, співпраці зі ЗМІ. Фундація імені князів-благодійників Острозьких безперервно дбає про зростання свого професійного рівня і з цією метою бере участь у різноманітних навчаннях, стажуваннях, обміні досвідом з іншими національними, міжнародними й іноземними організаціями, а також донорами.
З метою економії коштів на адміністрування. Фундація імені князів-благодійників Острозьких і Волинський ресурсний центр мають спільний персонал у кількості 6 фахівців та близько 40 волонтерів.
Відомості про гранти і технічну підтримку, які отримувала організація:
· 1996р. – грант Фонду “Відродження” на підтримку Інформаційного Центру НДО.
· 1997р. – грант Фонду “Євразія” на видання інформаційно-правового бюлетеня.
· 1998р. – грант Фондів “Євразія” і Ч. Ст. Мотта на створення Волинського Ресурсного Центру.
· 1998р. – грант Фонду “Євразія” на створення відділу фандрейзингу волонтером Корпусу Миру США.
· 1998р. - грант Фондів “Євразія” та “Відродження” на семінар для локальних ЗМІ України та Білорусі, що сприяють підвищенню іміджу третього сектору.
· 1998р. - грант Фондів “Євразія” і Ч. Ст. Мотта на підняття рівня самоспроможності “третього сектору” Рівненщини та Волині.
· 1998р. – грант Фонду “Відродження” на семінар з шкільного самоврядування.
· 1999р. – грант Фонду “Відродження” на проведення серiї телерадiодебатiв “Свiдомий вибiр” з метою залучення малоактивних громадян до виборів
· 1999р. – грант USIS на проведення Літньої школи молодого лідера
· 2000 р. – корпоративний грант від місцевої влади, бізнесу та мережі молодіжних організацій України «Компас» з коштів Фонду імені Чарльза Стюарта Мотта.
· 2000 р. – грант Фонду “Відродження” на проведення Школи демократії.
2001 р. – грант Фонду ім. Ч.Ст.Мотта на проведення “Школи розвитку локальних ресурсів для НДО”

Керівник: Руслан Краплич
Адреса: вул. Киівська, 36
Телефон: (0362) 29-06-74, 29-07-94
E-mail: vrc@ukrwest.net
WEB-сторінка: www.vrc.rv.ua


Учасники Ліги

Віртуальний Ресурсний Центр