логін: пароль: згадати логін/пароль
НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
PR
УЧАСНИКИ
ПАРТНЕРИ
ДОДОМУ
Підтримано фондом "Євразія"
Підтримано фондом Ч.С.Мотта
УЧАСНИК ЛІГИ

Центр підтримки творчих ініціатив
(Кіровоград)

Свою місію ЦПТІ вбачає у сприянні активізації громадян України в напрямку вирішення соціальних проблем шляхом підтримки розвитку громадського сектору. Для оптимізації процесу досягнення цієї мети використовуються механізми міжсекторного партнерства, передусім, з регіональними державними закладами культури які стали стратегічним партнером організації. Зазначена взаємодія формалізована у відповідних угодах між ЦПТІ та Міністерством культури і мистецтв України. З 1999 року реалізуєтся спільна Програма «Розвиток міжсекторної взаємодії громадських організацій та державних закладів культури», в рамках якої створено інформаційно-методичну мережу (ІММ) для НДО Кіровоградської області на базі державних закладів культури і засновано Кабінет технологій міжсекторної взаємодії при Міністерстві культури і мистецтв України. Зараз Програма поширює свою діяльність на інші регіони завдяки підтримці та зацікавленості з боку регіональних закладів культури, Міністерства культури і мистецтв України та регіональних НДО.
ЦПТІ став методичним центром підтримки розвитку соціальної активності громадян шляхом інформаційно-освітньої підтримки НДО та створення умов для впровадження ефективних моделей соціального партнерства. Причому, зазначена функція організації характеризується зараз якісно новою сутністю, а саме, ЦПТІ не тільки розробляє та впроваджує моделі соціального партнерства, а й досягає того, щоб їх взяли на озброєння інші НДО, тобто, досягає кумулятивного ефекту від своєї діяльності.

Діяльність ЦПТІ здійснюється за наступними основними напрямками:

· Реалізація освітніх програм, проведення тренінгів, семінарів, інформаційних сесій;
· Консультування;
· Технічні послуги;
· Розробка та видання навчально-методичної, довідникової літератури:
· Дослідження місця і ролі громадських організацій в суспільстві;
· Розробка та впровадження моделі міжсекторної взаємодії НДО та державних закладів культури;
· Використання можливостей мережі Інтернет для активізації процесів партнерства НДО, бізнесу, влади та ЗМІ.

ЦПТІ є членом Ліги Ресурсних Центрів України – об’єднання в якому згуртувались громадські організації, що професійно займаються розвитком третього сектору України. Це означає, що ЦПТІ надає своїм клієнтам повний пакет послуг, характерних для ресурсного центру для НДО. Але одночасно організації притаманні певні риси, які надають їй неповторного обличчя, а саме, створення системи інформаційно-методичного забезпечення потреб регіональних НДО, яка спирається на існуючі інфраструктури Міністерства культури і мистецтв України.

Діяльність ЦПТІ підтримується або підтримувалась Фондом Євразія www.eurasia.kiev.ua, USAID, Фондом Ч.С. Мотта, Міжнародним Фондом «Відродження», Програмою Трансатлантичної Ініціативи ЄС-США, ГО «Европейський Діалог», DFID, CAP, Міністерством культури і мистецтв України. Важливим елементом фінансової сталості організації є добровільні пожертви з боку комерційних структур та громадян. Неоцінну допомогу ЦПТІ надають волонтери – консультанти ІММ при державних закладах культури регіону.


Адреса для листування: 25006, Україна, м. Кіровоград, а/с 4/30, ЦПТІ

Керівник: Людмила Станкевич
Адреса: вул. Жадова, 28,корп. 5, кв.70
Телефон: (0522) 300312
E-mail: rc@cpti.kr.ua
WEB-сторінка: www.presscat.org.ua


Учасники Ліги

Віртуальний Ресурсний Центр